Kwart werknemers heeft onvoldoende kennis

DEN HAAG – Van alle werknemers zegt bijna een kwart (23 procent) dat zij nieuwe kennis of vaardigheden missen die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO.

Vooral in de bedrijfstak informatie en communicatie (ruim 27 procent) zeggen werknemers achter te lopen. Dat hangt volgens de onderzoekers samen met de hoge snelheid van technologische ontwikkelingen.

Maar ook in de bouw missen relatief veel werknemers naar eigen zeggen belangrijke nieuwe kennis en vaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektriciens en loodgieters. Automonteurs, mensen in de reclame en marktonderzoek en industrieel ontwerpers zeggen ook vaak dat het hun aan nieuwe kennis en vaardigheden ontbreekt.

In het vervoer, de horeca, de landbouw en visserij zijn echter betrekkelijk weinig werknemers die nieuwe kennis of vaardigheden missen.

Mensen die aangeven een gebrek aan kennis te hebben, zijn vaker ziek en hebben veel vaker burn-outklachten. Ook zijn ze minder tevreden over hun werk; ruim 12 procent is zelfs zeer ontevreden

Combi werk-privé belangrijke oorzaak werkstress

Driekwart van de HR-professionals ziet de relatie tussen werk en privé als belangrijke oorzaak voor werkstress. Dat blijkt uit onderzoek dat de Arbo Unie onder Human Resource Managers deed naar het voorkomen van werkstress.

Ook eerder onderzoek toont aan dat een onbalans tussen werk en privé een zwaarwegende factor is die meespeelt bij het ontstaan van werkstress. Vooral mensen met kinderen onder 12 jaar blijken het lastig te hebben om een drukke baan en een groot aantal privé-activiteiten zonder te veel spanningen te combineren. En als die onbalans te lang aanhoudt en er onvoldoende mogelijkheden zijn om even bij te tanken kan niet alleen stress, maar ook verzuim het gevolg zijn.

Duurzaam effect

Een werkgever die serieus aandacht besteedt aan preventie toont niet alleen goed werkgeverschap, maar bespaart zichzelf ook onnodige kosten. Arbo Unie is onder meer gespecialiseerd in het werken aan mentale veerkracht van de medewerkers en heeft ervaren dat vooral de combinatie van online diensten en coaching duurzaam effect heeft.

Mentale veerkracht

Mieke Govers, GZ-psycholoog bij Arbo Unie, vertelt: “Wij bieden bijvoorbeeld een combinatie van groepstrainingen Mentale Veerkracht met het individueel te volgen eHealth-programma Psyfit. In onze training Mentale Veerkracht gaan we in op individuele kenmerken die leiden tot mentale veerkracht. Wat kunnen werkgevers bijdragen? En wat medewerkers zelf? Hoe herkennen ze stresssignalen bij zichzelf en elkaar en hoe kunnen ze die voorkomen? Om het positieve effect van deze training nog beter vast te houden, geven we deelnemers de gelegenheid om vervolgens met Psyfit aan de slag te gaan. Dit eHealth-programma bestaat onder andere uit zelftests, oefeningen en video’s van experts.”

Terugkomdagen

Ook organiseert Arbo Unie drie terugkomdagen, waar de deelnemers op een intervisie-achtige manier hun ervaringen met elkaar bespreken. Mieke Govers: “Die terugkomdagen werken heel stimulerend. Mensen leren op die manier van elkaar. Zo raakt mentale veerkracht, en daarmee het voorkomen van werkdruk, echt verankerd.”

Dit artikel wordt u aangeboden door Arbo Unie

Jongeren vaker ziek door stress

Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak en komen op steeds jongere leeftijd voor. Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014.

Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers. Het gemiddelde verzuim is licht toegenomen (0,1 procent).

In 2013 was 43 procent van het langdurig verzuim onder 25- tot 34-jarigen stressgerelateerd, terwijl dit in 2014 bijna 50 procent was. ArboNed signaleert in 2014 dat stressklachten de belangrijkste verzuimoorzaak is onder jonge werknemers (tot 25 jaar), die nog maar net op de arbeidsmarkt komen kijken.

 

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor deze stress: Jongeren hebben last van baanonzekerheid door tijdelijke contracten, ze hebben een baan die niet voldoet aan de verwachtingen en ze hebben te maken met een toenemende zorgdruk in hun jonge gezin.

De verplichtingen thuis leiden vaak tot extra tijdsdruk en stress.

bron: www.nu.nl

Wat gebeurt er in je lichaam bij langdurig zitten?

Eén uur per dag sporten kan de negatieve effecten van langdurig zitten niet helemaal compenseren.Wat gebeurt er in je lichaam bij langdurig zitten? 

Hamilton MT, Healy GN, Dunstan DW, Zderic TW, Owen N (2008). Too little exercise and too much sitting: inactivity physiology and the need for new recommendations on sedentary behavior.Current Cardiovascular Risk Reports 2: 292-298 (Pdf).

In je lichaam vinden continu omzettingsprocessen plaats (metabolisme) om voedingsstoffen om te zetten naar energie en suikers en vetten af te breken. Bij langdurig zitten lijken er veranderingen op te treden in bijvoorbeeld insulineniveaus, insulinegevoeligheid en plasmavetten in het bloed. Dit verklaart mogelijk het vergrote risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Hoe dit precies komt en wat er precies gebeurt, wordt nog onderzocht.

Dit artikel beschrijft de verschillen in uitwerking op het lichaam van te veel zitten versus te weinig matig intensief bewegen. Tot de eeuwwisseling waren wetenschappers zich niet bewust van de gezondheidsrisico’s van te veel zitten, maar wel van die van te weinig matig intensief bewegen. Studies daarna toonden echter aan dat er in het lichaam potentieel schadelijke biochemische veranderingen optreden als gevolg van langdurig en ononderbroken zitten, ook bij mensen die voldoende bewegen volgens gezondheidkundige richtlijnen. De auteurs pleiten derhalve voor een aparte ‘minder zitten’ richtlijn, in aanvulling op de huidige ‘voldoende bewegen’ richtlijn.

TNO en de Arbeidsinspectie adviseren om per 8-urige werkdag niet meer dan 1 uur achter elkaar en niet meer dan 4 uur in totaal te staan (Commissaris, 2010). Staan is hierbij gedefinieerd als: “stil staan en enkele kleine passen lopen binnen een oppervlak van één vierkante meter zonder gebruik te maken van een stakruk of zit-stasteun“. Langdurig, dat wil zeggen meer dan 50% van de werktijd, staand werken kan leiden tot gezondheidsproblemen. Commissaris (2010) noemt problemen met de bloedsomloop, waaronder spataderen in de onderbenen, en klachten aan de voeten zoals hielspoor. Een recente literatuurstudie uit de VS noemt daarnaast als gezondheidsrisico’s: lage rugpijn, hart- en vaatproblemen en complicaties tijdens de zwangerschap (Waters & Dick, 2014).